Putusan Cerai Gugat tahun 2012

Putusan Nomor : 0008/Pdt.G/2012/PA.Lrt

Tanggal : 23 April 2012

Isi Putusan :

M E N G A D I L I

  1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;——————
  2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;———————–
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);—————————————
  4. Menetapkan anak bernama Anak ke-2 umur 11 tahun dan Anak ke-3 umur 8 tahun berada di bawah hadanah penggugat;————-
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Adonara Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ende Selatan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Larantuka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;——————————————
  6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun 2012 yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);——————————-

Lihat putusan…